Vooraf weten onze opdrachtgevers precies waar zij aan toe zijn. Wij geven een offerte waarin alle elementen van het certificatieproces worden beschreven. Verborgen kosten zijn er niet. Wij streven er naar dat de auditrapportage uiterlijk binnen 25 werkdagen na het afronden van de audit gereed is, tenzij er afwijkingen zijn geconstateerd die ertoe leiden dat de rapportage nog niet kan worden opgesteld.
Ook niet onbelangrijk: onze auditoren stellen zich op als partner van de opdrachtgever, niet als politieman. Door deze pro-actieve houding halen wij heel veel zorgen uit de handen van de opdrachtgevers.

En: wij doen wat wij beloven.